Ubezpieczenia

Ubezpieczenie tego typu jest rodzajem „ubezpieczenia na życie” biznesu i ma na celu kompensatę strat finansowych, jakie mogę grozić firmie w przypadku śmierci lub przewlekłej choroby jednego z głównych pracowników firmy. Są to osoby, które maja szczególne znaczenie dla organizacji, a ich brak może narazić firma na poważne straty finansowe, a czasami nawet grozić bankructwem. Najczęściej są to dyrektorzy firmy, partnerzy, głowni sprzedawcy, a także osoby, które jako jedyne w firmie posiadają specyficzne umiejętności oraz wiedze. Generalnie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku:

– Straty finansowej poniesionej w wyniku długotrwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego pracownika; chodzi głownie o pokrycie kosztów personelu zastępczego oraz ewentualne koszty szkolenia z tym związanego,

– Straty finansowej powstałej w wyniku opóźnień w biznesie lub utraty kontraktów, którymi zarządzała osoba ubezpieczona,

– Straty powstałej w wyniku głównego gwarantować firmy.

Składki na tego typu polisę płacone są przez firmę, a odszkodowanie nie pokrywa faktycznych strat, lecz jest kwota ustalona z góry, tak jak w przypadku typowego ubezpieczenia na życie.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor APP Steel Corporation Ltd, Londyn. Handel hurtowy.

    "Mamy przyjemność współpracować z biurem księgowym Toppoint24 od początku naszej działalnści na rynku czyli od marca 2011. Biuro świadczy dla nas usługi celno-księgowe, rozliczenia płac, rozliczenia VAT. Naszym zdaniem usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Współpraca przebiega bardzo pozytywnie i jesteśmy z niej zadowoleni. Z prawdziwą przyjemnościa możemy polecić to..."

  • Więcej »