Usługi

System CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) w branży budowlanej.

Jednym z podstawowych obowiązków wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest składanie miesięcznych deklaracji CIS, które zwierają dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor). Deklaracja CIS dotyczy poprzedniego miesiąca podatkowego i powinna zawierać dane wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor) z tego okresu, w tym płatności brutto, dokonanych bez potrąceń zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i ubezpieczeń społecznych (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor). Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według standardowej stawki 20%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS. Płatności netto, dokonanych z potrąceniem zaliczki według zawyżonej stawki 30%, na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) nie zarejestrowanych w systemie CIS.

Zgodnie z zasadami systemu CIS, wykonawca (Contractor) powinien obliczyć wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i składki na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor). Zaliczkę potrąca się od wartości netto faktur wystawionych przez podwykonawcę w poprzednim miesiącu podatkowym. Podstawę wysokości zaliczki stanowią koszty robocizny podwykonawcy. Tym samym, kalkulacja wysokości zaliczki CIS nie uwzględnia wartości materiałów, kosztów ich wytworzenia, wydatków na paliwo zużyte w trakcie pracy, kosztów magazynowania oraz dzierżawy maszyn i urządzeń. Każdego miesiąca, sporządzić deklarację CIS elektronicznie, korzystając z internetowej strony urzędu skarbowego (HMRC), lub na papierze, używając w tym celu formularzy, przesłanych przez urząd skarbowy (HMRC). Wykonawca (Contractor) musi sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) deklarację nawet, jeżeli w danym miesiącu nie dokonał żadnych płatności na rzecz podwykonawców (Nil Return). Do urzędu skarbowego (HMRC) wysłać deklarację i przekazać zaliczkę, pobraną z płatności dla podwykonawców (Subcontractor), nie później niż 14 dni po zakończeniu miesiąca podatkowego. Każdego miesiąca, sporządzić i dostarczyć podwykonawcy (Subcontractor) pisemne zaświadczenie o dokonanych potrąceniach z jego rachunków.

Wykonawca, który spodziewa się, że przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie współpracował z podwykonawcami (Subcontractor), powinien o tym powiadomić urząd skarbowy (HMRC), który może na okres 6 miesięcy zawiesić obowiązek składania deklaracji CIS. Jeżeli w tym czasie, sytuacja zmieni się, wykonawca powinien o tym niezwłocznie poinformować urząd skarbowy (HMRC), który wznawia obowiązek składania deklaracji CIS.

Za spóźnione złożenie deklaracji CIS do urzędu skarbowego (HMRC), grozi grzywna w wysokości £100. Jeżeli wykonawca (Contractor) nie składa deklaracji CIS, mimo ponagleń ze strony urzędu podatkowego, lub świadomie fałszuje dane w niej zawarte, może zostać ukarany grzywną w wysokości do £3000. Taka sama kara grozi, jeżeli wykonawca nie dostarcza podwykonawcy (Subcontractor) zaświadczeń o odprowadzonych zaliczkach do urzędu podatkowego (HMRC).

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany na własny koszt do przechowywania pełnej dokumentacji płatności dokonanych w systemie CIS przez okres trzech lat po zakończeniu danego roku podatkowego. Za brak dokumentacji urząd skarbowy (HMRC) może ukarać wykonawcę (Contractor) grzywną w wysokości do £3000.

Nasze usługi obejmują:

  • Kalkulację zaliczki odprowadzanej do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor).
  • Sporządzenie deklaracji CIS dla urzędu skarbowego (HMRC).
  • Prowadzenie rozliczeń z podwykonawcami (Subcontractor) i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor Merlin Builders Ltd, Londyn. Branża budowlana.

    "Z Biurem Rachunkowym Toppoint24 Accounting Services współpracujemy od marca 2011. Nasza współpraca układa się wzorowo. Biorąc pod uwagę trudność naszych operacji gospodarczych w branży budowlanej oraz skomplikowane procedury prawne, księgowo – podatkowe zawsze fachowo podpowiedają nam rozwiązanie. Swoją pomoc udzielają praktycznie w każdej chwili, a nasze spotkania oraz odbiór dokumentów..."

  • Więcej »