Usługi

Partnership jest odpowiednikiem spółki cywilnej. Partnerzy tego rodzaju spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki wobec wierzycieli oraz urzędu podatkowego. Podatkowe rozliczenie roczne dla partnership nie wiele różnią się od rozliczeń dla osób samozatrudnionych. Rozliczenie polega na podaniu do urzędu podatkowego HM Revenue&Customs informacji o przychodach i kosztach z biznesu prowadzonego przez wspólników, które następnie zostają w równych częściach przypisane każdemu wspólnikowi. Opodatkowaniu podlegają dochody wspólników osiągnięte w partnership. Dochody te partnerzy rozliczają niezależnie w indywidualnych zeznaniach podatkowych. Partnership jako osobny podmiot podatkowy musi posiadać numer podatkowy – UTR. Wyjaśnienia do ulg podatkowych i dozwolonych wydatków biznesowych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Termin rozliczeń podatkowych dla partnership jest taki sam jak dla osób fizycznych.

Tabelę progów podatkowych od dochodów osobistych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Prawa i obowiązki wspólników oraz cel przedsięwzięcia gospodarczego może regulować umowa spółki (deed of partnership) Umowa nie jest obowiązkowa jednak może zapobiec nieporozumieniom i sporom pomiędzy partnerami. Zwykle umowa powinna zawierać wysokość wniesionego kapitału, sposób podziału zysków i strat, wynagrodzenie wspólników (jeżeli ma być wypłacane) system pracy, w jakim zakresie każdy z partnerów będzie przyczyniał się do zarządzania firmą, jakie decyzję muszą być podejmowane wspólnie.

Więcej na temat partnership znajdziesz tutaj http://www.gov.uk


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor Merlin Builders Ltd, Londyn. Branża budowlana.

    "Z Biurem Rachunkowym Toppoint24 Accounting Services współpracujemy od marca 2011. Nasza współpraca układa się wzorowo. Biorąc pod uwagę trudność naszych operacji gospodarczych w branży budowlanej oraz skomplikowane procedury prawne, księgowo – podatkowe zawsze fachowo podpowiedają nam rozwiązanie. Swoją pomoc udzielają praktycznie w każdej chwili, a nasze spotkania oraz odbiór dokumentów..."

  • Więcej »