Aktualności

Nie można powiedzieć, że “podwójny podatek” nagle, teraz pojawił się. Może w przestrzeni dyskusji na jego temat – tak. Jednak zasady jak i umowy dotyczace unikania podwójnego opodatkowania stanowiące normy prawne pomiędzy stronami jakim są państwa narodowe funkcjonuja od dziesięcioleci. Od 2019 Wielka Brytannia i Polska zaczęły stosować wielostronną konwencję służacą państwom na świecie do wdrożenia zasad podatkowych jakie mają obowiązywać pomiedzy nimi.
Co istotne zmieniona została metoda rozliczeń pomiędzy UK a Polska. Aktualnie jest to metoda proporcjonalnego zaliczenia. Do tej metody w Polsce ma zastosowanie, tzw. ulga abolicyjna. Korzystają z niej osoby, które uzyskują dochody poza Polską ale są rezydentami polskimi lub mają centrum interesów życiowych w Polsce.

Głośno się zrobiło, gdy polski rząd postanowił od stycznia 2021 przyciąć tą ulgę do bardzo niewielkiej wartości, jedynie 1360 PLN. Wydaje się, że niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że wcześniej też musiały wykazywać swoje dochody spoza Polski. Wykazać, ale niekoniecznie płacić.

To co można zalecić rezydentom w UK to złożenie druku aktualizujacego informacje osobowe. Druk ZAP-3 w którym można podać adres zamieszkania w UK. Gdyby kiedykolwiek w przyszłości polski US miał wątpliwości co do miejsca rezydencji to można poprosić brytyjski urząd skarbowy o certyfikat rezydencji podatkowej za właściwy rok podatkowy.

Zatem jeśli osoba będąca rezydentem w UK wynajmuje swoją nieruchomość w Polsce i rozlicza sie podatkiem zryczałtowanym z tego wynajmu w Polsce to nadal ma obowiazek rozliczyć ten dochód w UK. Rozliczyć i być może dopłacić podatek w UK. W Polsce podatek od wynajmu został juz zapłacony.

Ale jeśli podatnik będzie miał powiązania z Polska pozwalające wskazać, że rezydencja lub centrum interesów życiowych znajduje sie w Polsce to należy wykazać dochody z UK w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce. Przykładem, może być żona zamieszkująca wraz z dziećmi w Polsce. Może to być wystarczająca przesłanka do stwierdzenia przez polską skarbówkę, że centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce. Czy należy obawiać się, ze polski US będzie nadużywał możliwość przypisania podatnikowi takiej roli bez rzetelnego sprawdzenie faktów? Stąd wydaje się słuszne aby pierwszą czynnością było złozenie druku ZAP-3 w polskim urzędzie skarbowym. Druk z łatwością można odnaleźć w Internecie.