Aktualności

Nie można powiedzieć, że “podwójny podatek” nagle, teraz pojawił się. Może w przestrzeni dyskusji na jego temat – tak. Jednak zasady jak i umowy dotyczace unikania podwójnego opodatkowania stanowiące normy prawne pomiędzy stronami jakim są państwa narodowe funkcjonuja od dziesięcioleci. Od 2019 Wielka Brytannia i Polska zaczęły stosować wielostronną konwencję służacą państwom na świecie do wdrożenia zasad podatkowych jakie mają obowiązywać pomiedzy nimi.
Co istotne zmieniona została metoda rozliczeń pomiędzy UK a Polska. Aktualnie jest to metoda proporcjonalnego zaliczenia. Do tej metody w Polsce ma zastosowanie, tzw. ulga abolicyjna. Korzystają z niej osoby, które uzyskują dochody poza Polską ale są rezydentami polskimi lub mają centrum interesów życiowych w Polsce.

Głośno się zrobiło, gdy polski rząd postanowił od stycznia 2021 przyciąć tą ulgę do bardzo niewielkiej wartości, jedynie 1360 PLN. Wydaje się, że niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że wcześniej też musiały wykazywać swoje dochody spoza Polski. Wykazać, ale niekoniecznie płacić.

To co można zalecić rezydentom w UK to złożenie druku aktualizujacego informacje osobowe. Druk ZAP-3 w którym można podać adres zamieszkania w UK. Gdyby kiedykolwiek w przyszłości polski US miał wątpliwości co do miejsca rezydencji to można poprosić brytyjski urząd skarbowy o certyfikat rezydencji podatkowej za właściwy rok podatkowy.

Zatem jeśli osoba będąca rezydentem w UK wynajmuje swoją nieruchomość w Polsce i rozlicza sie podatkiem zryczałtowanym z tego wynajmu w Polsce to nadal ma obowiazek rozliczyć ten dochód w UK. Rozliczyć i być może dopłacić podatek w UK. W Polsce podatek od wynajmu został juz zapłacony.

Ale jeśli podatnik będzie miał powiązania z Polska pozwalające wskazać, że rezydencja lub centrum interesów życiowych znajduje sie w Polsce to należy wykazać dochody z UK w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce. Przykładem, może być żona zamieszkująca wraz z dziećmi w Polsce. Może to być wystarczająca przesłanka do stwierdzenia przez polską skarbówkę, że centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce. Czy należy obawiać się, ze polski US będzie nadużywał możliwość przypisania podatnikowi takiej roli bez rzetelnego sprawdzenie faktów? Stąd wydaje się słuszne aby pierwszą czynnością było złozenie druku ZAP-3 w polskim urzędzie skarbowym. Druk z łatwością można odnaleźć w Internecie.

Jeśli jesteś samozatrudniony lub jesteś członkiem partnership a twój biznes został poszkodowany na skutek koronawirusa (COVID-19), możesz złożyć wniosek o trzecią dotację w ramach Self Employment Income Support Scheme (SEISS) od dnia 30 listopada 2020 r. Czytaj dalej »

Najnowsze wsparcie rządowe dla firm jest dostępne od 4 maja 2020.
Jak niektórzy z was zauważyli, program pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan nie dociera do firm w sposób zapewniający szybkie i wystarczające pieniądze. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił nowy program pożyczek, który jest dostępny od 4 maja.

📌 Wnioski o pożyczki mogą także składać osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
📌 Maksymalnie można pożyczyć 25% wysokości obrotu jaki miał miejsce w roku kalendarzowym 2019.
📌 Program pożyczki zwrotnej pozwala ubiegać się o kwotę od £2,000 do £50,000.
📌 Okres kredytowania wynosi sześć lat, ale możesz spłacić pożyczkę wcześniej, bez opłaty za wcześniejszą spłatę.
📌 Rząd zagwarantuje 100% pożyczki i przez pierwsze 12 miesięcy nie będzie żadnych opłat ani odsetek.

Możesz kwalifikować się do tego programu, jeśli Twoja firma:
📍 ma siedzibę w Wielkiej Brytanii
📍 firmę dotknęły negatywne skutki związane z COVID-19
📍 firma nie była w kłopotach finansowych przed 31 grudnia 2019r.

Wiecej informacji znajdziesz na https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-schemes/bounce-back-loans/

oraz https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

Jeśli czujesz, że nie poradzisz sobie ze złożeniem aplikacji to możesz skorzystać z usług opisananych na nasze stronie https://www.toppoint24.com/kredyty-na-dowolny-cel/

Już od dzisiaj możesz zweryfikować, czy HMRC ma ciebie na swojej liście osób uprawnionych do otrzymania granta związanego z utratą dochodów. Dla osób samozatrudnionych, poszkodowanych spadkiem lub utratą zysków spowodowanych epidemią koronawirusa urząd skarbowy otworzył specjalny dostęp na swojej stronie internetowej. To tam można sprawdzić czy podatnik będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie ze strony rządu UK.
Tutaj podajemy link do strony HMRC.

https://www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference

Przygotuj swój numer podatkowy (UTR) oraz numer ubezpieczenia społecznego (NIN).

W tym dokumencie podajemy sposoby jakimi można zapłacić podatek i składki ubezpieczniowe wynikające z osobistego rozliczenia podatkowego – Self Assessment.

Metoda 1. Zapłata kartą debetową. Nie jest możliwe wykonanie płatności personalną kartą kredytową. Tutaj znajduje się link do strony internetowej HM Revenue & Customs służący do zapłaty “Self Assessment tax bill” https://www.gov.uk/pay-self-assessment-tax-bill

Czytaj dalej »

Drodzy Państwo, jako część wsparcia dla firm w czasie epidemii koronawirusa został utworzony ‘Coronavirus Retention Scheme’ (CRS). Zgodnie z tym schematem, który został tymczasowo utworzony przez rząd pracodawca, który chce utrzymać zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie może na czas określony zwolnić pracowników ze świadczenia pracy. Rząd brytyjski pokryje pracodawcom, którzy zdecydują się na taki krok 80% regularnego wynagrodzenia pracowników, maksymalnie do £2,500 miesięcznie. Aktualnie CRS przewiduje refundacje wynagrodzeń za okres trzech miesięcy. Z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co więcej, pokryte także zostaną składki ubezpieczeniowe w części płaconej przez pracodawcę.

Firmy będą mogły ubiegać się o dotację licząc wstecz od dnia 1 marca. To znaczy, że musi zostać spełniony warunek aby od tej daty pracownicy byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik powinien wyrazić na to zgodę na piśmie. Jeśli wynagrodzenie pracownika ma ulec obniżeniu na okres odstawienia od pracy do 80% (bo tyle rząd dopłaci) to również zgoda pracownika powinna znaleźć się na piśmie. Jeśli nie wyraża zgody to należy wypłacać tyle ile wynika z umowy o pracę. Jeśli są przesłanki prawne do redukcji zatrudnienia to, po prostu można zwolnić pracownika. Jednak tutaj zalecamy kontakt z prawnikami zajmującymi się sprawami pracowniczymi. Czytaj dalej »

Dopłaty z ‘Self-employment Income Support Scheme’ trzeba traktować jako dochody podatkowe i zgłosić w kolejnym rozliczeniu podatkowym oraz do urzędu wypłacającego zasiłki takie jak tax credit, housing benefit, universal credit.

Sugerujemy abyście zaktualizowali swoje dane teleadresowe w HMRC. Zgłoście się do nas jeśli nie macie pewności jaki adres posiada w swoich rekordach urząd skarbowy.

Jeszcze jedna ważna informacja – uważajcie na oszustów podających się za HMRC lub inne instytucje udzielające wsparcia finansowego. Obecnie przestępcy na wielką skalę wykorzystują wszelkie możliwe drogi aby wyciągnąc wasze dane adresowe, osobowe, numery kont bankowych i kart bankowych. Zgłoście się do nas jeśli nie macie pewności co do otrzymanych komunikatów z HMRC.

Jaka będzie wysokość dotacji dla osób samozatrudnionych, prowadzących partnership w ramach ‘Self-employment Income Support Scheme’?

Otóż rząd w UK ogłosił, że dopłata będzie wyliczona na podstawie 80% zysków wynikających ze średniej arytmetycznej zysku rocznego z lat podatkowych 2016-17, 2017-18, 2018-19. Następnie z tej średniej zostanie wyliczona kwota miesięcznej dopłaty. Miesięczna dopłata nie będzie większa niż £2,500.

Urząd podatkowy chce skumulować 3-miesięczne wypłaty i przelać pieniądze w czerwcu jako jednorazowy transfer na konto bankowe podatnika. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała to w przyszłości mogą się pojawić kolejne dopłaty.

Wypłaty z HMRC będą traktowane jako dochód podatkowy. Stąd będą wliczane do kolejnego rozliczenia podatkowego 2020-21.

Jeśli nie posiadasz z jakiegoś powodu konta bankowego to radzimy założyć go jak najszybciej.

Przypomnijmy ustalenia zaproponowane przez rząd, dzięki którym możliwe będzie wsparcie finansowe dla osób samozatrudnonych w ramach
‘Self-employment Income Support Scheme’. Wsparcie dotyczy samozatrudnionych, prowadzących partnership (społka conajmniej dwóch samozatrudnionych), osób działających w wolnych zawodach.

Aplikować mogą osoby, które:
* utraciły zyski z powodu epidemii koronawirusa;
* wysłały swoje rozliczenie podatkowe za rok 2018-19. Termin wysłania sprawozdania (self assessment) minął 31/01/2020. Ale, uwaga – spóźnialscy aby ‘załapać się’ do grantu mogą jeszcze rozliczyć się do 23 kwietnia 2020. Co prawda kara za spóźnione rozliczenie ich nie ominie ale jest za to szansa na otrzymanie wsparcia finansowego;
* prowadziły biznes w roku podatkowym 2019-20;
* nadal prowadzą biznes z wyjątkiem aktualnych zaburzeń w biznesie związane z COVID-19;
* zamierzają prowadzić biznes w nadchodzącym roku podatkowym 2020-21.

Wsparcie będzie dostępne dla osób, których przeciętny zysk z samozatrudnienia w roku 2018-19 nie przekroczył £50,000. A dla tych co działają dłużej na rynku – średni zysk z lat 2016-17, 2017-18, 2018-19 nie przekroczył £50,000. Zysk czyli przychody minus koszty biznesowe (turnover less expenses).
Kolejnym warunkiem jest aby przychód z samozatrudnienia wyniósł więcej niż połowę przychodów ogółem. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy samozatrudniona osoba jest jednocześnie pracownikiem.

Dobrą wiadomością dla podatników jest to, że w latach podatkowych 2019-2020 oraz 2020-2021 kwota wolna od podatku – ‘income tax allowance’ jest w wysokości £12,500. Przypomnimy, że w roku 2018-19 wynosiła £11,850.

5 kwietnia 2020 zakończył się rok podatkowy dla osób fizycznych, które są rezydentami podatkowymi w UK. Dla osób świadczących pracę jako ‘sole trader’ oznacza to, że po tym terminie mogą wysłać swoje rozliczenie podatkowe – ‘self assessment’ do urzędu podatkowego ‘HM Revenue & Customs’. Pracownicy etatowi mogą spodziewać się otrzymania od pracodawców formularzy P60, w których znajdzie się potwierdzenie wypłaconych wynagrodzeń oraz naliczonych składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku. Urząd podatkowy przyjmie od wszystkich pracodawców, także tych działających w systemie CIS, roczne rozliczenia wynagrodzeń pracowników i podwykonawców. Czytaj dalej »

RSS Bankier.pl – Wiadomości

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor APP Steel Corporation Ltd, Londyn. Handel hurtowy.

    "Mamy przyjemność współpracować z biurem księgowym Toppoint24 od początku naszej działalnści na rynku czyli od marca 2011. Biuro świadczy dla nas usługi celno-księgowe, rozliczenia płac, rozliczenia VAT. Naszym zdaniem usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Współpraca przebiega bardzo pozytywnie i jesteśmy z niej zadowoleni. Z prawdziwą przyjemnościa możemy polecić to..."

  • Więcej »