Aktualności

Jeśli jesteś samozatrudniony lub jesteś członkiem partnership a twój biznes został poszkodowany na skutek koronawirusa (COVID-19), możesz złożyć wniosek o trzecią dotację w ramach Self Employment Income Support Scheme (SEISS) od dnia 30 listopada 2020 r.

Serwis online na stronie GOV.UK umożliwiający ubieganie się o trzeci grant jest już otwarta. Możesz złóżyć wniosek od daty, którą HMRC przekazał tobie pocztą elektroniczną, listownie lub w serwisie online.

Jeśli kwalifikujesz się do grantu, musisz złożyć wniosek do 29 stycznia 2021 r. lub wcześniej.

Aby ubiegać się o trzeci grant, Twoja firma musiała doświadczyć negatywnego wpływu koronawirusa w okresie od 1 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r., co Twoim zdaniem spowoduje znaczny spadek dochodów Twojego biznesu.

Grant ten wypłacany jest do wysokości 80% średnich miesięcznych dochodów i jest wypłacany w jednej racie obejmującej 3-miesięczne dochody. Jego maksymalna wartość ograniczona jest do kwoty £7,500.
Grant ten, tak jak dwa poprzednie podlega opodatkowaniu i musi zostać wykazany w rozliczeniu podatkowym za rok podatkowy 2020-2021.

Tutaj znajduje sie link do strony internetowej, na której możesz złożyć wniosek
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-self-employment-income-support-scheme

Pamiętaj aby przechowywać ewidencję dokumentującą spadek sprzedaży, trudności w zakupach towarów handlowych, pozyskiwaniu kontraktów, itp.