Usługi

Self-employment / samozatrudnienie jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Aby zarejestrować się jako self-empolyed należy już posiadać numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Zgłoszenie prowadzenia biznesu jako self-employed powinno nastąpić niezwłocznie od rozpoczęcia działalności jednak nie poźniej niż po trzech miesiącach.

Po rejestracji samozatrudnienia urząd HMRC wysyła nr podatkowy UTR (Unique Taxpayer Reference) Numer ten, podobnie jak numer ubezpieczenia społecznego przyznawany jest dożywotnio. Można posiadać wiele ‘self-employmentów’. Osobny dla każdego rodzaju prowadzonego biznesu, np. jeden na handel odzieżą na Ebay’u, drugi dla usług budowlanych. Jednak zawsze należy posługiwać się jednym numerem podatkowym.

Należy wiedzieć, że osoba samozatrudniona ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą. Czyli odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Firma taka nie posiada osobowości prawnej. Osoby samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie (partnership). Obydwa rodzaje biznesu, self-emploment jak i partnership zastrzeżone są dla osób będących rezydentami w UK.

Wyjaśnienia do ulg podatkowych i dozwolonych wydatków biznesowych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Osoby samozatrudnione rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (personal income tax) Mogą one łączyć swoje dochody z innych ‘selfemploymentów’ lub z zatrudnienia (employment) Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne – klasa 2, dla self-employed wynoszą £3.05 tygodniowo (£158.60 rocznie). Płatne w przy rozliczeniu podatkowym. Ponad to występuje ubezpieczenie – klasa 4, obliczane jako 9% od nadwyżki dochodu ponad próg £9,501. Stąd nie powstanie obowiązek opłacenia dodatkowego ubezpieczenia dla osób, których dochód jest równy lub mniejszy od tej wartości. Jeżeli dochód podatnika przekroczy £50,000 to składka klasy 4 wynosi 2% powyżej tego progu. Podane wartości dotyczą roku podatkowego 2020-2021.

Tabelę progów podatkowych od dochodów osobistych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Do rejestracji samozatrudnienia wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number)
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu kontaktowego
 • Kontaktowy adres mailowy
 • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej jako samozatrudniony
 • Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
 • Adres przedsiębiorstwa
 • Indywidualny numer podatkowy (UTR – Unique Taxpayer Reference), jeżeli osoba samozatrudniona już go posiada.
 • Indywidualny numer podatkowy firmy (UTR – Unique Taxpayer Reference), jeżeli samozatrudniony dołącza do istniejącej spółki cywilnej (Partnership).

Self-employed może prowadzić działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem lub wybrać inną nazwę dla swojej firmy. Ponad to przedsiębiorca taki może zatrudniać pracowników oraz może także zarejestrować swój biznes do celów podatku VAT.

Nasze usługi związane z obsługą osób prowadzących działalność jako Sole Trader lub w grupie stanowiącej Partnership:

 • Doradztwo w wyborze struktury prawnej przedsięwzięcia gospodarczego,
 • Rejestracja samozatrudnienia (Self-employed) i cywilnych spółek partnerskich (Partnership) w urzędzie podatkowym (HMRC)
 • Przygotowanie dokumentacji firmowej, umów spółek partnerskich,
 • Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN), także dla pracowników
 • Rejestracja firm budowlanych w systemie CIS (Construction Industry Scheme),
 • Rejestracja firmy w urzędzie podatkowym jako pracodawcy,
 • Rejestracja firmy jako podatnika VAT,
 • Pomoc w uzyskanie licencji i zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością,
 • Prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych firmy pracowników w postaci:

– miesięcznych rozliczeń płac w systemie PAYE,
– rocznego rozliczenia pracowników na formularzach P60,
– przygotowania kwartalnych VAT return,
– rocznego rozliczenia podatkowego (self assessment) dla sole trader oraz partnerów w partnership.

 • Sporządzanie biznesplanów, prognoz finansowych,
 • Doradztwo i planowanie finansowe, podatkowe, inwestycyjne i biznesowe,
 • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników,
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa, jego udziałowców i zarządu wobec urzędu skarbowego i innych instytucji publicznych – kontrole, spory i negocjacje,
 • Prowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności gospodarczej.

Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

 • ~ Dyrektor Merlin Builders Ltd, Londyn. Branża budowlana.

  "Z Biurem Rachunkowym Toppoint24 Accounting Services współpracujemy od marca 2011. Nasza współpraca układa się wzorowo. Biorąc pod uwagę trudność naszych operacji gospodarczych w branży budowlanej oraz skomplikowane procedury prawne, księgowo – podatkowe zawsze fachowo podpowiedają nam rozwiązanie. Swoją pomoc udzielają praktycznie w każdej chwili, a nasze spotkania oraz odbiór dokumentów..."

 • Więcej »