Wiadomości

Dobrą wiadomością dla podatników jest to, że w latach podatkowych 2019-2020 oraz 2020-2021 kwota wolna od podatku – ‘income tax allowance’ jest w wysokości £12,500. Przypomnimy, że w roku 2018-19 wynosiła £11,850.

5 kwietnia 2020 zakończył się rok podatkowy dla osób fizycznych, które są rezydentami podatkowymi w UK. Dla osób świadczących pracę jako ‘sole trader’ oznacza to, że po tym terminie mogą wysłać swoje rozliczenie podatkowe – ‘self assessment’ do urzędu podatkowego ‘HM Revenue & Customs’. Pracownicy etatowi mogą spodziewać się otrzymania od pracodawców formularzy P60, w których znajdzie się potwierdzenie wypłaconych wynagrodzeń oraz naliczonych składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku. Urząd podatkowy przyjmie od wszystkich pracodawców, także tych działających w systemie CIS, roczne rozliczenia wynagrodzeń pracowników i podwykonawców.

Pracownicy etetowi, posiadający wystawione przez pracodawców druki P60, w większości przypadków nie będą musieli podejmować dodatkowych czynności związanych z zakończeniem roku podatkowego. Jednakże osoby, które w trakcie roku zmieniały pracę, otrzymały druk P45 lub pracowały niepełny rok podatkowy, mogą spodziewać się, że ich podatek został nadpłacony do urzędu. Zatem te osoby mogą występować do urzędu z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku.

Osoby, które działały jako ‘self-employed’ lub łączyły tą działalność ze stałym zatrudnieniem zobowiązane są w terminie do 31 stycznia 2021 złożyć rozliczenie podatkowe – ‘self assessmet’. Warunkiem do tego koniecznym jest posiadanie 10 cyfrowego numeru podatkowego – Unique Taxpayer Reference number (UTR). We wniosku o nadanie UTR można datować rozpoczęcie działalności gospodarczej wstecz. Przypominamy, że składki ubezbieczeniowe klasy 2 – £3.00 tygodniowo wyliczane są przy rozliczeniu podatkowym. Insurance Contribution Office od kwietnia 2015 nie wysyła podatnikom payslipów do zapłaty składek ubezpieczeniowych Class 2.

Pracownicy / subcontractors działający w systemie Construction Industry Scheme (CIS) wysyłając kalkulację podatkową do HMRC mogą wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Im wcześniej zostanie złożne rozliczenie podatkowe tym wcześniej będzie wypłacony zwrot podatku. Co często, przed zbliżającym się okresem urlopowym, jest najbardziej pożądaną potrzebą.