Wiadomości

W tym dokumencie podajemy sposoby jakimi można zapłacić podatek i składki ubezpieczniowe wynikające z osobistego rozliczenia podatkowego – Self Assessment.

Metoda 1. Zapłata kartą debetową. Nie jest możliwe wykonanie płatności personalną kartą kredytową. Tutaj znajduje się link do strony internetowej HM Revenue & Customs służący do zapłaty “Self Assessment tax bill” https://www.gov.uk/pay-self-assessment-tax-bill

Po otwarciu strony internetowej HMRC wybierz zielony przycisk ‘Pay now’. Pojawi się okno zatytułowane ‘Pay your Self Assessment’. Upewnij się, że w pasku adresowym strony internetowej znajduje się zamknięta kłodka. Wykonaj kolejne kroki, klikając na radio buttons:
1 – Do you want to sign in to your tax account? – Wybierz ‘No, continue to payment options’
2 – Wybierz metodę płatności – debetowa karta lub biznesowa karta kredytowa – ‘Corporate credit card or debit card’
3 – What is your Self Assessment Unique Taxpayer Reference? Wpisz swój 10-cyfrowy numer podatkowy, nazywanym także UTR (Unique Tax Reference)
4 – Enter the amount to pay? Wprowadź kwotę do zapłaty
5 – Podaj adresowe przypisane do karty płatniczej oraz adres email jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie zapłaty
6 – W ostatnim kroku podaj dane karty płatniczej i zatwierdź ‘Pay now’.

Metoda 2. Przelew bankowy za pomocą systemu bankowości internetowej.
Wejdź na stronę https://www.gov.uk/pay-self-assessment-tax-bill

Po otwarciu strony internetowej HMRC wybierz zielony przycisk ‘Pay now’. Pojawi się okno zatytułowane ‘Pay your Self Assessment’. Upewnij się, że w pasku adresowym strony internetowej znajduje się zamknięta kłodka. Wykonaj kolejne kroki, klikając na radio buttons:
1 – Do you want to sign in to your tax account? – Wybierz ‘No, continue to payment options’
2 – Wybierz metodę płatności – ‘Bank transfer’
3 – Zobaczysz na ekranie numery kont bankowych urzędu podatkowego. Jeśli nie masz pewności który wybrać to użyj konto przypisane do ‘HMRC Cumbernauld’. Jako reference podajesz 10-cyfrowy numer podatkowy z dodaną literką ‘K’ na końcu. Np. 1234567890K.
4 – Teraz zaloguj się do systemu bankowości internetowej swojego banku i przygotuj transfer podatku. Podaj do przelewu numer konta ze strony internetowej HMRC oraz swój UTR zakończony literką ‘K’.