Ubezpieczenia

W UK ubezpieczenia domów i mieszkań mogą występować w kilku rodzajach. Zasadniczo podzielić możemy je na dwie grupy. Możemy mówić o ubezpieczeniu murów – czyli samego budynku (Building insurance), w którym mieszkamy, lub też możemy mówić o ubezpieczaniu ruchomości (Contest insurance)- czyli tego wszystkiego, co znajduje się wewnątrz naszego domu/mieszkania. Obydwa typy ubezpieczają przed kradzieżą, pożarem, osiadaniem gleby i innymi zagrożeniami i można je zakupić osobno lub razem.

Ubezpieczenie budynków (murów budynku) ma na celu pokrycie kosztów odbudowy domu w razie jego uszkodzenia i jest ubezpieczeniem obowiązkowym( tzn. właściciel budynku ma obowiązek ubezpieczyć nieruchomość). Tego rodzaju ubezpieczenia wypłaca odszkodowanie na wypadek szkody wyrządzonej przez pożar, trzęsienia ziemi, osiadania gleby, powodzie i inne sytuacje pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez pojazdy, samoloty, upadkiem drzew, słupów, anten TV, a nawet zwierzęta. Zwykle polisa pokrywa również koszty związane z alternatywnym zakwaterowaniem.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor zarządzający Monadia Ltd, transport drogowy

    "Z wielką przyjemnością mogę polecić usługi biura księgowego Toppoint24. Dużą sympatią darzę pracowników obsługujących rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa, którym zarządzam. Uczucie to wynika z profesjonalnego podejścia jakie spotykamy w kontaktach. Dotyczą one niekiedy bardzo trudnych spraw związanych z transportem drogowym na terenie UK oraz Europy w odniesieniu do rozliczeń VAT oraz..."

  • Więcej »