Usługi

Spółka private company limited by shares tzw. Limited lub Ltd jest najpopularniejszą formą spółki kapitałowej w Wielkiej Brytanii. Spółki te posiadają osobowość prawną. Muszą zatem prowadzić niezależnie rozliczenia podatkowe z osiągniętych dochodów w urzędzie podatkowym.

Rok podatkowy spółki trwa 12 miesięcy licząc od momentu jej założenia. Po tym okresie spółka musi podać informację statystyczną do Companies House oraz wykonać i wysłać sprawozdanie podatkowe i finansowe do urzędu skarbowego. Od zakończenia roku obrotowego spółka ma dziewięć miesięcy na zapłacenie naliczonego podatku dochodowego (Corporation Tax). Tutaj zaczyna się rola księgowego aby zgodnie z zasadami, przepisami prawa oraz wiedzą o danej spółce mógł przygotować roczny raport spółki. Raport ten polega na podaniu wyczerpującej informacji z działalności spółki w poprzednim roku podatkowym. Roczne sprawozdanie ma zapewnić udziałowcom i innym zainteresowanym jednostkom informację o działalności firmy i wyniku finansowym. Sprawozdanie roczne z działalności składane są do Companies House. Sprawozdania podatkowe składane są do urzędu podatkowego – HMRC.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor zarządzający Monadia Ltd, transport drogowy

    "Z wielką przyjemnością mogę polecić usługi biura księgowego Toppoint24. Dużą sympatią darzę pracowników obsługujących rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa, którym zarządzam. Uczucie to wynika z profesjonalnego podejścia jakie spotykamy w kontaktach. Dotyczą one niekiedy bardzo trudnych spraw związanych z transportem drogowym na terenie UK oraz Europy w odniesieniu do rozliczeń VAT oraz..."

  • Więcej »