Usługi

Spółka private company limited by shares tzw. Limited lub Ltd jest najpopularniejszą formą spółki kapitałowej w Wielkiej Brytanii. Spółki te posiadają osobowość prawną. Muszą zatem prowadzić niezależnie rozliczenia podatkowe z osiągniętych dochodów w urzędzie podatkowym.

Rok podatkowy spółki trwa 12 miesięcy licząc od momentu jej założenia. Po tym okresie spółka musi podać informację statystyczną do Companies House oraz wykonać i wysłać sprawozdanie podatkowe i finansowe do urzędu skarbowego. Od zakończenia roku obrotowego spółka ma dziewięć miesięcy na zapłacenie naliczonego podatku dochodowego (Corporation Tax). Tutaj zaczyna się rola księgowego aby zgodnie z zasadami, przepisami prawa oraz wiedzą o danej spółce mógł przygotować roczny raport spółki. Raport ten polega na podaniu wyczerpującej informacji z działalności spółki w poprzednim roku podatkowym. Roczne sprawozdanie ma zapewnić udziałowcom i innym zainteresowanym jednostkom informację o działalności firmy i wyniku finansowym. Sprawozdanie roczne z działalności składane są do Companies House. Sprawozdania podatkowe składane są do urzędu podatkowego – HMRC.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor Merlin Builders Ltd, Londyn. Branża budowlana.

    "Z Biurem Rachunkowym Toppoint24 Accounting Services współpracujemy od marca 2011. Nasza współpraca układa się wzorowo. Biorąc pod uwagę trudność naszych operacji gospodarczych w branży budowlanej oraz skomplikowane procedury prawne, księgowo – podatkowe zawsze fachowo podpowiedają nam rozwiązanie. Swoją pomoc udzielają praktycznie w każdej chwili, a nasze spotkania oraz odbiór dokumentów..."

  • Więcej »