Usługi

Podatkowe rozliczenie roczne dla osób samozatrudnionych polega na podaniu do urzędu podatkowego (HM Revenue&Customs) informacji o przychodach i kosztach do kalkulacji podatku dochodowego. Informacje te podaje się w rozbiciu na dochody z różnych tytułów samozatrudnienia prowadzonych równolegle, z zatrudnienia jako pracownik, jeżeli takie występuje. Ponad to wymóg złożenia zeznania podatkowego dotyczy dyrektorów spółek LTD, osób osiągających dochody z zagranicy oraz od zysków kapitałowych.

Wyjaśnienia do ulg podatkowych i dozwolonych wydatków biznesowych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Jeżeli posiadasz tylko status pracownika to twój pracodawca rozlicza twoje podatki za pomocą systemu PAYE (Pay As You Earn) Nie ma wówczas potrzeby samodzielnego rozliczania podatków. Ta sama zasada dotyczy osób otrzymujących emeryturę.

W celu wykonania rozliczenia podatkowego niezbędne jest posiadanie numeru podatkowego UTR – Unique Taxpayer Reference. Na dokumencie potwierdzającym jego przyznanie przez urząd podatkowy oznaczony jest jako ‘Our Ref.’ Zatem każdy self-employed oraz dyrektor spółki powinien taki numer posiadać.

Dla osób fizycznych rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia. Termin złożenia rozliczenia podatkowego metodą elektroniczną przypada na 31 stycznia. Do tego dnia należy także zapłacić naliczony podatek wynikający w rozliczenia.

Aktualną tabelę progów podatkowych od dochodów osobistych / self-employed znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

NIEZBĘDNE INFORMACJE DO PRZYGOTOWANIA KALKULACJI PODATKOWEJ
Do rozliczenia podatkowego potrzebujemy następujące dane osobowe:
1) Imiona;
2) Nazwisko;
3) Data urodzenia;
4) Nr NIN;
5) Nr UTR (numer podatkowy);
6) Data rozpoczęcia samozatrudnienia;
7) Data zamknięcia samozatrudnienia;
8) Miejsce zamieszkania, jeżeli była zmiana w trakcie roku podatkowego to także poprzedni adres;
9) Stan cywilny;
10) Nr telefonu;
11) Dochody – jeżeli była praca na etat to prosimy o kopie P45 lub P60. W przypadku samozatrudnienia możemy także zliczyć z wyciągów bankowych i/lub faktur;
12) Koszty – tylko w przypadku samozatrudnienia. Zliczamy je z wyciagow bankowych i/lub faktur.

Lista kosztów
a) Materials:
b) Tools:
c) Laundry of protective clothing, protective clothes:
d) Cleaning materials:
e) Telephone:
f) Internet:
g) Printing, Postage, Stationary, Equipment:
h) Traveling expenses (tickets, hotels):
i) Motor vehicle expenses (MOT, Road Tax, insurance, petrol, repairs):
j) Insurance (e.g – public liability, professional indemnity):
k) Accountancy:
l) Bank charges (business account only):
m) Investments (computer, laptop, VAN):

KLIENT OTRZYMUJE OD NAS W POSTACI ELEKTRONICZNIEJ
1) Dokument z kalkulacją dochodu i podatku od księgowego;
2) Kopie kalkulacji wysłanej do urzędu podatkowego (HMRC);
3) Potwierdzenie przekazania kalkulacji do urzędu podatkowego.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor APP Steel Corporation Ltd, Londyn. Handel hurtowy.

    "Mamy przyjemność współpracować z biurem księgowym Toppoint24 od początku naszej działalnści na rynku czyli od marca 2011. Biuro świadczy dla nas usługi celno-księgowe, rozliczenia płac, rozliczenia VAT. Naszym zdaniem usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Współpraca przebiega bardzo pozytywnie i jesteśmy z niej zadowoleni. Z prawdziwą przyjemnościa możemy polecić to..."

  • Więcej »