Wiadomości

Przypomnijmy ustalenia zaproponowane przez rząd, dzięki którym możliwe będzie wsparcie finansowe dla osób samozatrudnonych w ramach
‘Self-employment Income Support Scheme’. Wsparcie dotyczy samozatrudnionych, prowadzących partnership (społka conajmniej dwóch samozatrudnionych), osób działających w wolnych zawodach.

Aplikować mogą osoby, które:
* utraciły zyski z powodu epidemii koronawirusa;
* wysłały swoje rozliczenie podatkowe za rok 2018-19. Termin wysłania sprawozdania (self assessment) minął 31/01/2020. Ale, uwaga – spóźnialscy aby ‘załapać się’ do grantu mogą jeszcze rozliczyć się do 23 kwietnia 2020. Co prawda kara za spóźnione rozliczenie ich nie ominie ale jest za to szansa na otrzymanie wsparcia finansowego;
* prowadziły biznes w roku podatkowym 2019-20;
* nadal prowadzą biznes z wyjątkiem aktualnych zaburzeń w biznesie związane z COVID-19;
* zamierzają prowadzić biznes w nadchodzącym roku podatkowym 2020-21.

Wsparcie będzie dostępne dla osób, których przeciętny zysk z samozatrudnienia w roku 2018-19 nie przekroczył £50,000. A dla tych co działają dłużej na rynku – średni zysk z lat 2016-17, 2017-18, 2018-19 nie przekroczył £50,000. Zysk czyli przychody minus koszty biznesowe (turnover less expenses).
Kolejnym warunkiem jest aby przychód z samozatrudnienia wyniósł więcej niż połowę przychodów ogółem. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy samozatrudniona osoba jest jednocześnie pracownikiem.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor zarządzający Monadia Ltd, transport drogowy

    "Z wielką przyjemnością mogę polecić usługi biura księgowego Toppoint24. Dużą sympatią darzę pracowników obsługujących rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa, którym zarządzam. Uczucie to wynika z profesjonalnego podejścia jakie spotykamy w kontaktach. Dotyczą one niekiedy bardzo trudnych spraw związanych z transportem drogowym na terenie UK oraz Europy w odniesieniu do rozliczeń VAT oraz..."

  • Więcej »