Wiadomości

Jaka będzie wysokość dotacji dla osób samozatrudnionych, prowadzących partnership w ramach ‘Self-employment Income Support Scheme’?

Otóż rząd w UK ogłosił, że dopłata będzie wyliczona na podstawie 80% zysków wynikających ze średniej arytmetycznej zysku rocznego z lat podatkowych 2016-17, 2017-18, 2018-19. Następnie z tej średniej zostanie wyliczona kwota miesięcznej dopłaty. Miesięczna dopłata nie będzie większa niż £2,500.

Urząd podatkowy chce skumulować 3-miesięczne wypłaty i przelać pieniądze w czerwcu jako jednorazowy transfer na konto bankowe podatnika. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała to w przyszłości mogą się pojawić kolejne dopłaty.

Wypłaty z HMRC będą traktowane jako dochód podatkowy. Stąd będą wliczane do kolejnego rozliczenia podatkowego 2020-21.

Jeśli nie posiadasz z jakiegoś powodu konta bankowego to radzimy założyć go jak najszybciej.