Wiadomości

Jaka będzie wysokość dotacji dla osób samozatrudnionych, prowadzących partnership w ramach ‘Self-employment Income Support Scheme’?

Otóż rząd w UK ogłosił, że dopłata będzie wyliczona na podstawie 80% zysków wynikających ze średniej arytmetycznej zysku rocznego z lat podatkowych 2016-17, 2017-18, 2018-19. Następnie z tej średniej zostanie wyliczona kwota miesięcznej dopłaty. Miesięczna dopłata nie będzie większa niż £2,500.

Urząd podatkowy chce skumulować 3-miesięczne wypłaty i przelać pieniądze w czerwcu jako jednorazowy transfer na konto bankowe podatnika. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała to w przyszłości mogą się pojawić kolejne dopłaty.

Wypłaty z HMRC będą traktowane jako dochód podatkowy. Stąd będą wliczane do kolejnego rozliczenia podatkowego 2020-21.

Jeśli nie posiadasz z jakiegoś powodu konta bankowego to radzimy założyć go jak najszybciej.


RSS Bankier.pl – Wiadomości

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor zarządzający Monadia Ltd, transport drogowy

    "Z wielką przyjemnością mogę polecić usługi biura księgowego Toppoint24. Dużą sympatią darzę pracowników obsługujących rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa, którym zarządzam. Uczucie to wynika z profesjonalnego podejścia jakie spotykamy w kontaktach. Dotyczą one niekiedy bardzo trudnych spraw związanych z transportem drogowym na terenie UK oraz Europy w odniesieniu do rozliczeń VAT oraz..."

  • Więcej »