Aktualności

Drodzy Państwo, jako część wsparcia dla firm w czasie epidemii koronawirusa został utworzony ‘Coronavirus Retention Scheme’ (CRS). Zgodnie z tym schematem, który został tymczasowo utworzony przez rząd pracodawca, który chce utrzymać zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie może na czas określony zwolnić pracowników ze świadczenia pracy. Rząd brytyjski pokryje pracodawcom, którzy zdecydują się na taki krok 80% regularnego wynagrodzenia pracowników, maksymalnie do £2,500 miesięcznie. Aktualnie CRS przewiduje refundacje wynagrodzeń za okres trzech miesięcy. Z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co więcej, pokryte także zostaną składki ubezpieczeniowe w części płaconej przez pracodawcę.

Firmy będą mogły ubiegać się o dotację licząc wstecz od dnia 1 marca. To znaczy, że musi zostać spełniony warunek aby od tej daty pracownicy byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik powinien wyrazić na to zgodę na piśmie. Jeśli wynagrodzenie pracownika ma ulec obniżeniu na okres odstawienia od pracy do 80% (bo tyle rząd dopłaci) to również zgoda pracownika powinna znaleźć się na piśmie. Jeśli nie wyraża zgody to należy wypłacać tyle ile wynika z umowy o pracę. Jeśli są przesłanki prawne do redukcji zatrudnienia to, po prostu można zwolnić pracownika. Jednak tutaj zalecamy kontakt z prawnikami zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

Kiedy schemat rozpocznie się i jak długo będzie trwał?
Schemat rozpoczyna się z datą 1 marca i jest przewidziany na trzy miesiące i możliwością przedłużenia. Należy przewidywać, że pierwsze wypłaty mogą rozpocząć na początku maja, gdyż pod koniec kwietnia ruszy system przyjmowania zgłoszeń przez urząd skarbowy. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Prosimy śledzić nasze komunikaty na fb.com/toppoint24acc

Jak długo powinien trwać okres bez świadczenia pracy?
Pracownik powinien pozostawać bez pracy minimum przez trzy tygodnie.

Czy CRS może dotyczyć każdego pracodawcy?
Tak, niezależnie od wielkości ani od tego czy został zamknięty czy nadal funkcjonuje. Pracodawca ma prawo odesłać na przymusowy urlop część załogi a część pozostawić przy pracy. CRS został utworzony z myślą aby zachować dotychczasowe zatrudnienie niż raczej zwalniać pracowników. Prosimy pamiętać o zachowaniu co najmniej 3 tygodniowego, ciągłego okresu zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Co zrobić, gdy aktualnie pracodawca nie ma środków na wypłatę 80% wynagrodzenia?
Pracodawca powinien niezwłocznie wystąpić o pożyczkę do swojego banku w ramach tzw. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS). Pisaliśmy o tym w mailingu z dnia 30 marca. Warunkiem tutaj jest spełnianie kryteriów jak dla kredytów komercyjnych. Zgodnie z tym schematem bankowym na warunkach preferencyjnych udzielane są pożyczki powyżej £25,000.

Czy można ponownie zatrudnić pracownika, który został zwolniony po 1 marca z powodu cięć w zatrudnieniu i aplikować po dotację dla niego?
Tak, właśnie w tym celu został utworzony CRS. Aby utrzymać zatrudnienie. Zatem, jeśli pracownik został zwolniony po 28 lutego, możesz go ponownie przywrócić do pracy bez obowiązku świadczenia pracy. Odpowiednie w języku angielskim na to słowo: furlough.

Czy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy teraz i zgłosić to z datą wsteczną 1 marca?
Nie, nie można. Jeśli zwalniasz pracownika teraz z obowiązku pracy i jest to spowodowane aktualną epidemią, to możesz aplikować o refundację podając faktyczną datę zwolnieni od pracy, a nie od 1 marca.

Czy można zwolnić ze świadczenia pracy pracowników zatrudnionych po 28 lutego i zgłosić ich wynagrodzenia do dotacji?
Nie, nie można.

Co z pracownikami przebywającymi na zwolnieniach lekarskich?
Pracownicy na zwolnieniu lekarskim lub samoizolujący się (co powinno zostać zgłoszone na NHS 111 oraz online https://111.nhs.uk/isolation-note/ w celu otrzymania Self-isolation note) otrzymują wynagrodzenie przysługujące im z tytułu choroby (Statutory Sick Pay – SSP) Jeśli zwolnienie lekarskie kończy się po 28 lutym, to można ich zwolnić ze świadczenia pracy i od tego momentu aplikować o dotację, czy raczej podać datę zwolnienia od pracy.

Pracownicy przebywający na niepłatnych urlopach nie mogą być zgłaszani do refundacji. Chyba, że niepłatny urlop nastąpił po 28 lutym.

Czy pracownik może wykonywać jakiekolwiek czynności pracownicze w okresie kiedy jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?
Aby pracownik został zakwalifikowany do CRS to nie może podejmować się jakichkolwiek czynności związanych z pracą u tego pracodawcy, który odesłał go do domu. Nie dotyczy to czynności jeśli ktoś wykonuje pracę w krótkim wymiarze czasu (zredukowane godziny pracy).

Jakie prawa przysługują pracownikowi znajdującemu się w okresie pozostawania poza pracą?
Pracownik ma takie same prawa jakby świadzczył wykonywanie pracy dla pracodawcy. Włączając w to prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macieżyńskiego lub ojcowskiego, wynagrodzenia za urlop, prawo występowania przeciwko niesprawiedliwemu zwolnieniu z pracy lub obniżeniu płacy.

Jakie prawa przysługują pracownikowi znajdującemu się w okresie pozostawania poza pracą?
Tak, pracownik może zostać zwolniony po tym okresie, jeśli warunki pracy i umowy z pracownikiem na to pozwalają. Zatem nie ma obowiązku przywracania pracownika do pracy.

Czy otrzymana dotacja na wynagrodzenia pracownicze jest opodatkowana?
Tak, taka wypłata, lub wypłaty będą traktowane jak normalny przychód z prowadzenia biznesu. Zatem będą brane pod uwagę do obliczenia podatku dochodowego firmy. Ale ponieważ nie będą one dotyczyły w żaden sposób sprzedaży, stąd wypłaty te nie będą brane do wyliczeń VAT należnego do urzędu podatkowego.

Czy pracownik będzie płacił podatek i składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia w okresie kiedy jest zwolniony ze świadczenia pracy?
Tak, wynagrodzenie to – mimo pomniejszenia o 20% nadal będzie stanowić podstawę do naliczenia należnych kontrybucji do HMRC z tytuły wynagrodzeń. Oczywiście może okazać się w niektórych przypadkach, że będzie na tyle niskie, że podatek i składki ubezpieczeniowe nie wystąpią, czyli poniżej £732 miesięcznie lub £169 tygodniowo.

O jakie informacje będzie prosić HMRC w celu aplikowania o dotację?
– numer PAYE, jaki posiada każdy pracodawca (powinien znajdować się na każdym payslipie, P60, P45);
– liczba pracowników zwolnionych ze świadczenia pracy (furloughed);
– okres rozpoczęcia i zakończenia przebywania poza pracą;
– kwota zgłaszana do refundacji;
– numer konta biznesowego i sort code;
– dane kontaktowe pracodawcy wraz z numerem telefonu.


Translate this page

Nasze usługi

Nasze referencje

  • ~ Dyrektor Merlin Builders Ltd, Londyn. Branża budowlana.

    "Z Biurem Rachunkowym Toppoint24 Accounting Services współpracujemy od marca 2011. Nasza współpraca układa się wzorowo. Biorąc pod uwagę trudność naszych operacji gospodarczych w branży budowlanej oraz skomplikowane procedury prawne, księgowo – podatkowe zawsze fachowo podpowiedają nam rozwiązanie. Swoją pomoc udzielają praktycznie w każdej chwili, a nasze spotkania oraz odbiór dokumentów..."

  • Więcej »