Wiadomości

Capgemini Consulting, oferujący w ramach Grupy Capgemini usługi z zakresu doradztwa strategicznego i transformacji, przedstawił dane najnowszego badania Global Trade Flow Index, przedstawiającego poziom obrotów światowego handlu w ujęciu kwartalnym na podstawie najnowszych oficjalnych danych udostępnianych przez krajowe agencje 23 państw mających największy udział w globalnym handlu. Z badania Global Trade Flow Index za I kwartal 2011 r. wynika, że trzęsienie ziemi w Japonii i jego następstwa przełożyły się na 3% spadek obrotów w globalnym handlu.

Analiza wskazuje również na dalszy wzrost znaczenia Chin, które utrzymują swoją pozycję lidera światowego handlu i obalają tym samym prognozy mówiące, że USA mogą ją odzyskać. Podczas gdy poziom obrotów handlowych Chin wzrósł o 3% w ujęciu kwartalnym, to bilans handlowy USA w tym czasie zmniejszył się z 280 mld USD (IV kw. 2010) do 278 mld USD (I kw. 2011), na co w dużym stopniu wpływ miały kłopoty budżetowe; słabnący rynek pracy, spadające ceny nieruchomości i rosnące koszty energii.

Badanie pokazało też, że trzęsienie ziemi w Japonii doprowadziło do spadku PKB tamtejszej gospodarki w I kwartale 2011 r. W ujęciu kwartalnym PKB spadł o 8,6%, wpływy z eksportu zmniejszyły się o 29%, a obroty na krajowym rynku o 7%. To z kolei przełożyło się na wyniki obrotów handlowych Japonii z innymi, kluczowymi gospodarkami. Najbardziej zmniejszył się poziom wzajemnej wymiany handlowej z Australią o 7%, ale także Koreą Południową o 4%, z USA o 3% i z Chinami o 2%. Innym skutkiem trzęsienia ziemi był wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego, co miało niebagatelny wpływ na gospodarkę światową. Rosji, która jest dużym eksporterem obu tych surowców umożliwiło to osiągnięcie 4,7% wzrostu PKB w ujęciu kwartalnym.

W strefie euro wzrost wydatków konsumenckich, wspierany przez rządowe pakiety stymulacyjne, zaowocował stopniowym i zrównoważonym wzrostem w najważniejszych gospodarkach strefy euro. Na przykład belgijski PKB wzrósł o 1,7% w I kwartale 2011 r. napędzany przez wzrost obrotów na krajowym rynku o 2% i wzrost eksportu o 1,6%. Również sąsiednia Holandia odnotowała 1,7% wzrost PKB, który był zasługą rosnącej konsumpcji krajowej. Francuski PKB wzrósł w I kwartale 2011 r. o 1,6%, zaś PKB Niemiec zwiększyło się o 1,5%. Jednakże ten pozytywny obraz psują problemy finansowe takich krajów jak Irlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

Wybiegając w przyszłość – do końca 2 kwartału 2011 r. – wartość obratów światowego handlu wzrośnie, prognozuje raport. Przewidywany wzrost poziomu importu w Japonii oraz wzrost eksportu jej konkurentów może przyczunić się do pobudzenia regionalnych rynków. Jednak inflacja na rynkach wschodzących nadal stanowi zagrożenie i może mieć wpływ na wielkość globalnego handlu. W Rosji na przykład, stopa inflacji wzrosła z 6% w grudniu 2010 r. do 9,5% w marcu 2011 r. W Indiach liczba ta wzrosła z 8,1 procent w grudniu 2010 r. do 8,8 procent w lutym 2011 r., a w Chinach, stopa inflacji wzrosła z 3,1 procent w grudniu 2010 r. do 5,4 procent w marcu 2011 r.

“Odnotowaliśmy stosunkowo niski poziom globalnego handlu w ciągu ostatniego kwartału w dużej mierze z powodu katastrofy w Japonii”, powiedział Roy Lenders, Wiceprezes Capgemini Consulting. “To jasne, że trzęsienie ziemi w Japonii będzie miało dalekosiężny wpływ na jej gospodarkę i stworzy efekt kaskadowy dla jej partnerów handlowych w ciągu najbliższych miesięcy. Można jednak spodziewać się pozytywnych zmian w globalnym handlu, choć tempo będzie wolniejsze niż się spodziewano ze względu na obawy kryzysu kredytowego w strefie euro i inflacji w gospodarkach wschodzących. “