Wiadomości

W dniu 31 stycznia, o północy we wtorek mija termin rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych za rok podatkowy 2010/2011.  Oznacza to, że do tego momentu powinna zostać wysłana deklaracja podatkowa ‘Self Assessment’ oraz powinien zostać kasowo rozliczony, należny do zapłaty podatek. Rozliczenie dotyczy dochodu/straty osiągniętego w okresie od 6 kwietnia 2010 do 5 kwietnia 2011.

Przekroczenie terminu wysłania rozliczenia będzie skutkowało naliczeniem kary w wysokosci £100. Kara ta, wraz z przedłużaniem opoźnienia, będzie systematycznie rosnąć. W odróżnieniu od zasad stosowanych przez Revenue w poprzednich latach podatkowych, naliczona kara nie będzie anulowana. Niezależnie od tego czy opóźnienie miało miejsce tylko 1 dzień po terminie, nie występuje podatek do zapłaty, podatek został zapłacony wcześniej to według nowych zasad brytyjskie Revenue & Customs i tak karę naliczy.

Zapraszamy do rozliczeń w naszym biurze. Wykonujemy rozliczenia już od 30 funtów za ‘tax return’. Pamiętaj przygotować swój nr podatkowy ‘UTR’, nr ubezpieczenia ‘NIN’, adres zamieszkania. Jeżeli wróciłeś do Polski na stałe a nie zamknąłeś swojego samozatrudnienia w UK, to jest właśnie dobra okazja aby teraz wysyłając self assessment poinformować o tym urząd podatkowy.